INFO EN
BESTELLINGEN
HERBOPLANET bvba
Kuipweg 13 - 8400 Oostende - Belgium

+32 473 70 13 70

info@herboplanet.be
DE SPAGYRIE, EEN OPMERKELIJKE METHODE
De term “Spagyrie” stamt uit het Grieks: “spao” (scheiden) en “ageiro” (verenigen)

Waarin verschillen de spagyrische bereidingen
van de eenvoudige moedertincturen?

Een moedertinctuur benut slechts een deel van het therapeutisch potentiëel van de plant,terwijl een spagyrische bereiding er 100 % van gebruikt. Ze neemt al de verschillende elementen op na een langdurig proces van scheiding, zuivering en hereniging van alle bestanddelen van de plant, dit in een unieke oplossing. Aldus verkrijgt men alles uit de plant, inclusief de oligo-elementen en de minerale zouten in een perfecte synergie en bio-disponibiliteit.

Een plant behandeld volgens het spagyrisch procédé, zal een globale tienvoudige werking hebben in vergelijking met een gelijkaardige plant verwerkt volgens een conventionele methode.

De therapeutische efficiëntie is dan ook zeer merkwaardig te noemen.
De spagyrische produkten van Herboplanet zijn beschikbaar in Italië sinds
een tiental jaren. Ze kennen er een groot succes dankzij hun uitzonderlijk profiel.
In België zijn de produkten geregistreerd als voedingssupplementen,
onder de merknaam Herboplanet.
LA SPAGYRIE, UNE METHODE REMARQUABLE
Le terme « Spagyrie » vient du grec « spao » (séparer) et « ageiro « (réunir)

En quoi les préparations spagyriques sont-elles différentes
des simples teintures mères?

Une teinture mère exploite une partie seulement du potentiel thérapeutique de la plante, alors qu’une préparation spagyrique utilise 100% de la plante et en intègre les différents éléments après un long processus de séparation, purification et réunification de tous les principes de la plante en une solution unique. On aura ainsi le totum de la plante, y compris les oligoéléments et les sels minéraux dans une synergie et une biodisponibilité parfaites.

Traitée selon le procédé spagyrique, une même plante ou partie de plante aura une action globale 10 FOIS PLUS IMPORTANTE par rapport à son homologue, traitée de façon conventionnelle.

L’efficacité thérapeutique en sera d’autant plus remarquable.
Les produits spagyriques d’Herboplanet sont disponibles en Italie, depuis une dizaine d’années et y connaissent un grand succès grâce à leur profil tout à fait particulier. En Belgique, les produits sont enregistrés sous la marque Herboplanet, comme compléments alimentaires.
© 2017 Herboplanet Spagyrotherapy All Rights Reserved.
Herboplanet - The Alchemical-Spagyric Phytotherapy
INFO EN
BESTELLINGEN
HERBOPLANET bvba
Kuipweg 13 - 8400 Oostende - Belgium

+32 473 70 13 70

info@herboplanet.be
DE SPAGYRIE, EEN OPMERKELIJKE METHODE
De term “Spagyrie” stamt uit het Grieks: “spao” (scheiden) en “ageiro” (verenigen)

Waarin verschillen de spagyrische bereidingen
van de eenvoudige moedertincturen?

Een moedertinctuur benut slechts een deel van het therapeutisch potentiëel van de plant,terwijl een spagyrische bereiding er 100 % van gebruikt. Ze neemt al de verschillende elementen op na een langdurig proces van scheiding, zuivering en hereniging van alle bestanddelen van de plant, dit in een unieke oplossing. Aldus verkrijgt men alles uit de plant, inclusief de oligo-elementen en de minerale zouten in een perfecte synergie en bio-disponibiliteit.

Een plant behandeld volgens het spagyrisch procédé, zal een globale tienvoudige werking hebben in vergelijking met een gelijkaardige plant verwerkt volgens een conventionele methode.

De therapeutische efficiëntie is dan ook zeer merkwaardig te noemen.
De spagyrische produkten van Herboplanet zijn beschikbaar in Italië sinds
een tiental jaren. Ze kennen er een groot succes dankzij hun uitzonderlijk profiel.
In België zijn de produkten geregistreerd als voedingssupplementen,
onder de merknaam Herboplanet.
LA SPAGYRIE, UNE METHODE REMARQUABLE
Le terme « Spagyrie » vient du grec « spao » (séparer) et « ageiro « (réunir)

En quoi les préparations spagyriques sont-elles différentes
des simples teintures mères?

Une teinture mère exploite une partie seulement du potentiel thérapeutique de la plante, alors qu’une préparation spagyrique utilise 100% de la plante et en intègre les différents éléments après un long processus de séparation, purification et réunification de tous les principes de la plante en une solution unique. On aura ainsi le totum de la plante, y compris les oligoéléments et les sels minéraux dans une synergie et une biodisponibilité parfaites.

Traitée selon le procédé spagyrique, une même plante ou partie de plante aura une action globale 10 FOIS PLUS IMPORTANTE par rapport à son homologue, traitée de façon conventionnelle.

L’efficacité thérapeutique en sera d’autant plus remarquable.
Les produits spagyriques d’Herboplanet sont disponibles en Italie, depuis une dizaine d’années et y connaissent un grand succès grâce à leur profil tout à fait particulier. En Belgique, les produits sont enregistrés sous la marque Herboplanet, comme compléments alimentaires.
© 2017 Herboplanet Spagyrotherapy All Rights Reserved.